JPK

Obowiązek JPK w mikrofirmach od 1 stycznia 2018!

Najwyższa więc pora odpowiedzieć sobie na pytanie: „wystandaryzowany format JPK, czyli właściwie co?”. Otóż to nic innego, jak zbiór danych finansowo-księgowych oraz handlowych, który po pierwsze posiada formę elektroniczną, a po drugie ściśle określony format. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych danej firmy za określony okres.

7 obszarów rozliczeniowych

Ostatecznie fiskus zobowiąże mikro firmy do dostarczania w wystandaryzowanym formacie JPK danych z 7 obszarów rozliczeniowych firmy: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz stanów magazynowych. Za niedostosowanie się do przepisów grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa.

Jak trzeba przekazywać JPK?

Jako mikroprzedsiębiorca od 1 stycznia 2018 będziesz zobligowany do comiesięcznego przekazywania do urzędu plików dot. ewidencji VAT (bez wezwania). Dodatkowo, od 1 lipca tego samego roku, fiskus może zażądać od Ciebie (na wezwanie) przekazania danych z pozostałych 6 — wyżej opisanych —obszarów rozliczeniowych.

W zakresie ewidencji VAT Ministerstwo Finansów przygotowało dla przedsiębiorców tzw. bramkę Administracji Skarbowej. Jej integracja z systemem informatycznym firmy umożliwia przesyłanie plików JPK bezpośrednio do systemu urzędu oraz pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Dodatkowo istnieje możliwość przekazywania plików do e-kontroli za pomocą nośników zewnętrznych (pendrive, płyta DVD) bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Z tego rozwiązania korzysta się zwykle w przypadku objętościowo większych plików. Na chwilę obecną rozwiązanie to dotyczy również 6 pozostałych obszarów rozliczeniowych.

Niezależnie od formy, przekazywanie musi odbywać się z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Po co te zmiany?

Priorytetem przy wprowadzaniu JPK było usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Wcześniej podatnik miał możliwość przesyłania danych w dowolnym formacie, co utrudniało sprawną kontrolę deklarowanych rozliczeń z użyciem systemu informatycznego. Ujednolicenie do JPK ma za zadanie zmniejszyć problematyczność kontroli, a co za tym idzie skracać czas jej trwania i obniżyć koszty. A czy podatnicy także będą czerpać korzyści ze zmian? Tu resort podkreśla, że po pierwsze pomysł zaoszczędzi płatnikom kontroli bezpośrednich. Po drugie zaś, format JPK pomoże w prowadzeniu wewnętrznych rozliczeń  oraz usystematyzuje wymianę dokumentacji pomiędzy jednostkami firmy.

Jesteśmy gotowi na JPK, a Ty?

Obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK wymaga od podatników korzystania z dostosowanych do wymogów oprogramowania finansowo-księgowego.